Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Pályaválasztás

Prijímacie skúšky na stredné školy – Középiskolai felvételi vizsgák

 

Prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2020/2021

 • 1. február 2021   Zverejnenie kritérií pre prijatie na stredné školy s talentovými skúškami
 • 28. február 2021 Termín podania prihlášok na stredné školy s talentovými skúškami
 • 15. marec – 30. apríl 2021 Talentové skúšky
 • 24. marca 2021 a 25. marca 2021   TESTOVANIE 9-2021
 • 31. marca 2021  Zverejnenie kritérií pre prijatie na stredné školy – netalentové odbory
 • 10. apríl 2021 Termín podania prihlášok na ostatné stredné školy
 • 10. máj 2021  1. termín prvého kola prijímacích skúšok
 • 13. máj 2021  2. termín prvého kola prijímacích skúšok
 • 22. jún 2021 Druhé kolo prijímacích skúšok

 

Középiskolai felvételi vizsgák a 2020/2021-es tanévben

 • 2021. február 1. A tehetségvizsgát követelő középiskolák közzé teszik felvételi feltételeiket
 • 2021. február 28. Jelentkezési lapok benyújtása a tehetségvizsgát követelő középiskolákra
 • 2021. március 15. – április 30. Tehetségvizsgák
 • 2021. március 24. és március 25.   TESTOVANIE 9-2021 – 9. OSZTÁLYOSOK TESZTELÉSE
 • 2021. március 31. A középiskolák közzé teszik felvételi feltételeiket – tehetségvizsgát nem követelő szakok
 • 2021. április 10. Jelentkezési lapok benyújtása a tehetségvizsgát nem követelő szakokra
 • 2021. május 10. Felvételi vizsgák első körének 1. időpontja
 • 2021. május 13. Felvételi vizsgák első körének 2. időpontja

 


 

 

Néhány jó tanács a diáknak a döntés előtt:

 • gyűjts információt a választott iskoláról
 • informálódj a felvételi feltételekről
 • mérlegeld továbbtanulási lehetőségeidet
 • kérj tanácsot szüleidtől
 • konzultálj a pályaválasztási tanácsadóval
 • vegyél részt a nyitott napokon
 • látogasd meg barátodat, ismerősödet, aki az általad választott iskola tanulója!

 


 

Beiratkozási lapok

 

A beiratkozási lap középiskolákra való beiratkozásra szolgál. A beiratkozási lapot a szülő a pályaválasztási tanácsadótól veszi át, és aláírásával igazolja, hogy átvette. A felvételi határozat alapján (melyet a középiskola postai úton juttat el a tanuló törvényes képviselőjének) a középiskola által meghirdetett beiratkozás napján a tanuló törvényes képviselője köteles megjelenni a középiskolában a beiratkozási lappal.

Amennyiben a tanuló mindkét általa választott középiskolára felvételt nyert, el kell döntenie, melyik iskolába iratkozik be.

 


 

Jelentkezési lapok a középiskolákra

 

A tanuló 4 jelentkezési lapot nyújthat be. Két jelentkezési lapot tehetségvizsgát követelő középiskolai szakokra, kettőt pedig egyéb, tehetségvizsgát nem követelő szakokra.

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt semmilyen középiskolára a felvételi vizsgák első körében, a második körben újabb jelentkezési lapot nyújthat be.

Az iskola minden kilencedikes tanulójának a pályaválasztási tanácsadó tölti ki és nyomtatja ki a középiskolai jelentkezési lapokat. A tanuló törvényes képviselője (szülő) a jelentkezési lapokat a meghatározott időpontban veheti át. A jelentkezési lapok és beiratkozási lapok átvételének időpontja az iskola honlapján és a kilencedikes tanulók tanulókönyvében lesz közzétéve.

A jelentkezési lapot a tanuló és annak törvényes képviselője is aláírja. A gyermekorvos aláírásával igazolja, hogy nincs egészségügyi akadálya a tanuló által választott szak elvégzésének. A pályaválasztási tanácsadó a megadott időpontig eljuttatja a jelentkezési lapokat a középiskolákba.

A jelentkezési lapoknak tartalmazniuk kell az orvosi igazolást, a törvényes képviselő és a tanuló aláírását, valamint az alapiskola igazgatójának aláírását.

 


 

Mi leszel, ha nagy leszel?

(pályaválasztásról röviden)

 

        Az alapiskola végén elérkezik az idő, amikor el kell dönteni, hogyan tovább. Ez az első alkalom, amikor az ember pályaválasztás elé kerül. Az itt meghozott döntés kihat egész életünkre. A felelős döntés meghozatalához azonban nem elég a lehetőségeket számba venni, hanem a képességeinket és a készségeinket is legalább olyan fontos ismerni, sőt a sikeres pályaalakulást a személyiségjellemzők és a pszichés egészség is erősen befolyásolja. Az imént felsoroltakról mind képet kaphatnak a tanulók az újonnan kidolgozott COMDI program segítségével, amely segít a végzős diákoknak, hogy kiválasszák az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő iskolát. Ez egy online teszt, amely lehetővé teszi a tanuló érdeklődési  köréről, professzionális irányultságáról, szlovák nyelvtudásáról, matematikai- és általános ismereteiről és az egyes szakmákhoz szükséges adottságairól, képességeiről  szóló információk megszerzését és kiértékelését. A program felméri a tanuló társadalmi integrációjához szükséges személyes tulajdonságait és az ellenállóképességét az egyes terheléseknél. A tesztelés részét képezi az is, hogy a gyermeknek a legmegfelelőbb iskolatípust illetve szakot ajánlja. Sajnos egyelőre csak szlovák teszt létezik, de tervezik a magyar nyelvű változat kidolgozását is.

     Az alapiskola befejezése után a  legfontosabb dilemma, hogy az érettségi vagy a szakképzés megszerzése-e a cél. A gimnáziumok és szakközépiskolák érettségit adnak, a szakiskolákban, szaktanintézetekben pedig szakképzés folyik.

     A 2019/2020-as tanév végzősei közül ketten gimnáziumba, négyen szakközépiskolába nyertek felvételt, egy szakmunkásképzőben, egy pedig speciális iskolában folytatja tanulmányait.

     A 2020/2021-es tanév kilencedikeseinek előzetes jelentkezése alapján hatan gimnáziumban, négyen szakközépiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat, hárman pedig szakmát választanak.

     A jelentkezési lapokat a tanuló, annak törvényes képviselője és az alapiskola igazgatója is aláírja. A gyermekorvos aláírásával igazolja, hogy nincs egészségügyi akadálya a tanuló által választott szak elvégzésének. A nevelési tanácsadó pedig a megadott időpontig eljuttatja a jelentkezési lapokat a középiskolákba.

     Az idei tanévben 2021. február 28-ig kell elküldeni a jelentkezési lapokat a tehetségvizsgát igénylő szakokra. A tehetségvizsgák 2021. március 15 és 2021. április 30 között lesznek. A kilencedikesek tesztelésére 2021. március 24.-én és 25.-én kerül sor. A jelentkezési lapokat az alkalmassági vizsgát nem igénylő szakokra pedig 2021. április 10-ig kell elküldeni. Ez azt jelenti, hogy a jelentkezési lapokon nem lesznek rajta a tesztelés eredményei, azokat majd a középiskolák fogják letölteni az internetről. A felvételi vizsgák 1. körének 1. időpontja 2021. május 10, a 2. időpont pedig 2021. május 13. Azon tanulók, akik a két bejelölt iskola közül egyikbe sem nyernek felvételt, újabb jelentkezési lapot nyújthatnak be, és a felvételi vizsgák 2. körében, 2021. június 22-én felvételiznek majd.

 

 

Zárecky Gabriella

(nevelési tanácsadó)