Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Értesítés- Igazgatói szabad

2022-12-07, 12:35 | Szerzõ: Kovács Erika

Az iskola igazgatósága értesíti a tanulókat és a szülőket, hogy a 245/2008-as iskolai törvény 150. §-a 5. bekezdésének értelmében szervezési okok miatt  igazgatói szabadot rendel el 2022. december 16-án /pénteken/.

Ezen a napon szünetel a tanítás, és a napközi otthon is. Az órarend szerinti tanítás 2022. december 19-én /hétfőn/ folytatódik. 

OZNAM

Riaditeľstvo školy v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov /podľa § 150 ods. 5/ poskytuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 16. decembra 2022  /piatok/.

V prevádzke nebude ani školský klub detí.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 19. decembra 2022 /pondelok/.