Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Az otthoni AG tesztelés útmutatója

2021-09-06, 16:16 | Szerzõ: Horváth Tamás

Odovzdávací a preberací protokol

antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie

poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl

Odovzdávajúci:                Škola: ………………………………………………………………………………………………..

                                        Trieda: ………………………………………………………………………………………………

Predmet odovzdania:    sady antigénových samotestov na domáce použitie

Obsah sady:

Balenie: (balenie po doplnení extra odberových tyčiniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)

  • testovacia platnička – 5 ks
  • skúmavka s roztokom – 5 ks
  • vrchnák s kvapkadlom – 5 ks
  • rýchly návod (na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie) – 1 ks – NEPOUŽÍVAŤ – návod na použitie formou samotestovania je uvedený nižšie v tomto dokumente
  • návod na použitie (na nosohltanový výter – nie je určený na samotestovanie) – 1 ks – NEPOUŽÍVAŤ – návod na použitie formou samotestovania je uvedený nižšie v tomto dokumente
  • sterilná odberová tyčinka dlhá (na nosohltanový výter – nie je určená na samotestovanie) – 5 ks – NEPOUŽÍVAŤ

Položka dodávaná extra:

  • sterilná odberová tyčinka na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie) – 5 ks – POUŽIŤ na odber vzorky samotestovaním (táto odberová tyčinka je použitá aj v inštruktážnom videu)

Návod na použitie pre samotestovanie:

  1. Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19;

link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  • Návod na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

link na priame stiahnutie súboru:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  • súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie:

Dôležité upozornenia:

Preberajúci preberá 1 sadu 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Testovanie sa odporúča realizovať v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM. Pri testovaní dvakrát týždenne sada antigénových samotestov postačuje približne na obdobie 12 týždňov; samotestovanie sa odporúča realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

Odovzdávajúci upozorňuje preberajúceho, že antigénové testy mu odovzdáva výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich odovzdávajúcemu vrátiť, čo podpisom tohto preberacieho protokolu berie na vedomie. V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu, čo preberajúci podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie.