Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Értesítés

2020-06-15, 14:23 | Szerzõ: Kovács Erika

Az iskola igazgatósága és a fenntartó döntése alapján a tanítás iskolánk felső tagozata számára továbbra is online működik. Értesítjük Önöket, hogy az iskola 2020. június 29-én és 30- án nyitja meg kapuit minden tanuló részére. Hétfőn szervezési kérdésekről lesz szó. Tankönyveket nem kell hozni! A tankönyvcserére az eddig megszokottól eltérően csak szeptember folyamán kerül sor. Kérünk minden tanulót, hogy tankönyveit, munkafüzeteit a nyár folyamán gondosan őrizze meg, tegye rendbe, amennyiben szükséges. Ezen a hétfői napon ebédet biztosítunk mindenki részére. Amennyiben erre nem tartanak igényt, azt jelezzék a konyhafőnöknél, kijelentkezni a szokásos módon lehet. Június 30-án 8:30-tól az iskola udvarán ünnepélyes tanévzáró keretén belül, bizonyítványosztással egybekötve elbúcsúzunk és megkezdjük a nyári szünetet. Ezen a napon az iskolai étkezde már nem üzemel. A rendkívüli helyzet idén az év végi tevékenyégünkre is rányomta bélyegét. Ennek következtében az alábbi változásokkal kell számolni: 1. A füzetcsomagot ezúttal minden tanulónak egyénileg kell bebiztosítania a szeptemberi kezdéshez. A konkrét lista még június folyamán elérhető lesz mindkét online felületünkön (web, Facebook), illetve a Classroomon is. 2. Idén nyári táboraink elmaradnak.

Figyelem!

2020-06-11, 15:37 | Szerzõ: Kovács Erika


Hírlevél – 2020. június 11.

Tisztelt Szülők!

Az Iskolaügyi Minisztérium tegnapi határozata alapján 2020. június 15-től újabb feloldásokra kerül sor az óvodák és az iskolák 1-5. osztályában.

Feloldásra kerültek:
– a létszámra vonatkozó szabályok,
– eltörölték a reggeli lázmérést, a dezinfikálást,
– a csoportok elkülönítését.
– az iskola nyitvatartási idejét 9 óráról napi 10 órára,
– a szülők belépésének tiltását,
– a csoportosulásokat.
Az iskolánk továbbra is 7,30 órától 16,30 óráig lesz nyitva.
A tanítás 8,30-tól 12,00-ig tart a már megszokott módon felosztott csoportoknak a kijelölt osztálytermekben. Az oktató-nevelő munka az alsó tagozaton a szokott módon, ebéd után folytatódik. Szájmaszk továbbra is legyen a gyermekeknél!

Június 15-19. közti héten a 6-9. osztály tovább folytatja az online tanulást.
További információkat, változásokat, határozatokat, ahogy eddig is, rendszeresen közlünk az iskola Facebook és weboldalán.

FONTOS KÖZLEMÉNY! ISKOLÁNK TANULÓI ÉS A SZÜLŐK RÉSZÉRE!

2020-05-25, 17:51 | Szerzõ: Kovács Erika

Értesítjük a Tisztelt Szülőket és Tanulóinkat, hogy a szlovák kormány május 22 – i javaslata alapján iskolánk fenntartója 2020. június 1-jei kezdettel intézményünk – az iskolakonyha, az iskola 1-4. évfolyama és az iskolai klub – működése mellett döntött.

Ezen a héten felmértük az érdeklődést, mindenki visszajelzett az osztályfőnökének.

Iskolánkban végig folyamatos fertőtlenítés és takarítás volt, de az épület teljes fertőtlenítésére is sor kerül a hét második felében. A szükséges kellékeket – lázmérők,  dezinfekciós szappan, kéztörlő… – is megvásárolta intézményünk, hogy eleget tudjunk tenni az előírásoknak.

A legfontosabb információk:
-A júniusi hónap folyamán nem a klasszikus értelemben vett, eddig megszokott oktatás fog folyni. A hangsúly az ismétlésen, az eddig tanultak rögzítésén, a találkozás örömén lesz. – Az osztályban max. 20 tanuló lehet. Három csoportot alakítottunk ki a bejelentkezés alapján. Ők az egész hét folyamán ugyanabban az osztályteremben tartózkodnak majd, a csoportok összetételét és a pedagógus személyét az adott hét folyamán nem változtathatjuk meg.

– Az iskola 7,30-tól 16,30-ig lesz nyitva.
 Érkezés az iskolába  7,30-tól 8,30-ig. A tanítás 11,30-ig,  a napközi 12,00-től 16,30-ig működik.

 – Iskolába érkezve – június 1-jén – nyilatkozatot kell leadni arról, hogy a gyermek nem volt beteg. Ezt a nyomtatványt letölthetik az iskola web oldaláról, vagy személyesen átvehetik 2020. május 28- án, csütörtökön az iskolában. Kérjük a szülőket, hogy június 1-jén reggel a gyerekek táskájában legyen benne ez a nyilatkozat, ellenkező esetben nem léphet be az iskolába. Ezt az igazolást mindig újra ki kell tölteni, ha a tanuló 3 napnál többet hiányzik.
– Arcmaszkban kell érkezni– plusz 1 arcmaszknak kell lenni a tanulónál. Az iskola épületében is viseli, csak az osztályban, saját csoportjában nem kötelező az arcmaszk viselése.

-A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja.
-A szülők (családtagok) csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket, ők nem jöhetnek be az iskola épületébe.
– A bejáratnál az előírások szerint fogjuk mérni a testhőmérsékletet és dezinfikálni a gyerekek kezét. A gyerek csak egyedül léphet be.  Miután a tanuló átvetkőzik, egyenesen indul az osztályába. Naponta csak két tanárral lehetnek a gyerekek, 1 délelőtt, 1 délután. Ezek a beosztások egy teljes hét után változhatnak csak, hétvége eltelte után.
– A tanítás előtt mindenki kézmosással indít.  A szünetekben csak a saját folyosójukon tartózkodhatnak a gyerekek, nem keveredhetnek a csoportok, ahogy az udvaron sem.
– A tantermek, kilincsek, mellékhelyiségek, folyosók, padok, folyamatosan, napi 2x fertőtlenítve lesznek.

-Az 5-9. évfolyam részére a minisztérium döntése értelmében minden az eddigiek szerint folytatódik. Tehát marad a távoktatás.

Köszönjük az együttműködésüket!

Ahogy eddig, úgy ezek után is közösen megbirkózunk a nehézségekkel.

Tisztelettel: Kovács Erika

Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

2020-04-16, 18:07 | Szerzõ: Kovács Erika

A tanulók értékelésének alapelvei a megszakított oktatás idejében:
 biztosítson minden tanuló részére igazságos értékelését, tiszteletben tartva az otthoni felkészülés és távoktatás egyedi feltételeit  összpontosítson a szóbeli visszajelzés nyújtására  fogadja el a tanulók oktatási feltételeinek egyediségét.
Az értékelés alapelvei

  1. A rendkívüli helyzet során, a folyamatos értékelést nem osztályozás formájában végezzük. A folyamatos értékelésnek konstruktív visszajelzés formájában kell történnie, amelyet a tanár a tanulónak ad a tanulás során. Motivációs jellegűnek kell lennie, meg kell neveznie a tanuló által elkövetett hibákat és megfelelő lépeseket javasolni a javításukra. A folyamatos értékelésnek erősen individualizált jellegűnek kell lennie, figyelembe véve a tanuló életkorát és egyéni sajátosságait, valamint a jelenlegi testi és lelki állapotát. 2. A folyamatos és az évvégi értékelésnél egyaránt különös figyelmet kell fordítani az otthoni felkészülés sajátosságaira, lehetőségeire és egyéni feltételeire a felfüggesztett iskolai oktatás során. 3. Az iskolaigazgató közli, hogy nem lesznek osztályozva azok a tantárgyak, amelyek eredetileg osztályozva voltak, de a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé a tantárgy célkitűzéseinek elvárt, illetve teljes megvalósítását (pl. nevelési tantárgyak). Erről 2020. április 20-ig tájékoztatnia kell a tanulókat és törvényes képviselőiket. 4. A rendkívüli helyzet idején mindegyik alapiskolai évfolyamban a végső értékelést szóbeli értékelés formájában is el lehet végezni. 5. Egy, illetve több tantárgyon belül is alkalmazható a kombinált értékelés (osztályozás és szóbeli értékelés) az évvégi értékelés során. 6. A rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik. 7. Célszerű a folyamatos és a végső értékelésnél figyelembe venni a tanuló önértékelését is. Az egyes tantárgyak értékelési módját a rendkívüli helyzet idején az iskolaigazgató dönti el a pedagógiai tanáccsal konzultálva elektronikusan (pl. per rollam), a feljebb leírt pontok alapján. 9. A rendkívüli helyzet megszűnése után az iskola rövid jelentést készít a tanítás és az értékelés folyamatáról a tantárgybizottságok és módszertani szervezetek jegyzőkönyvei alapján és mellékletként csatolja ezt az intézményi oktatási programhoz.

Az értékeléshez szükséges adatok beszerzése

  1. A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat a tanár elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből meríti. Értékelési alapként szolgálhatnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégezése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit. 2. Nem ajánlott a tanulók értékelése tesztek és írásbeli vizsgák alapján. 3. A rendkívüli helyzet idejében az állami oktatási programban összefoglalt elsajátítandó készségek írásbeli ellenőrzésének a kötelessége megszűnik. 4. Az iskolai oktatás újrakezdése után írásbeli és a szóbeli vizsgáztatás legalább három hétig elmarad.

A tantestületi tanács

  1. A tantestületi tanács, amely általában április 15-ig értekezik (értékelési tantestületi tanács) a felfüggesztett oktatás során nem tart ülést. 2. Amennyiben a tantestületi tanács osztályozó gyűlése a felfüggesztett oktatás időszakára esik, ennek pótlására az oktatás újrakezdése után legkésőbb két héttel kerül sor. Ha az iskolai oktatás 2020. június 15-ig nem kezdődik újra, az iskolaigazgató kezességet vállal a pedagógiai tanács gyűlésének elektronikus úton való megtartásáért (például per rollam) úgy, hogy a tanulók rendes időpontban kapják meg a bizonyítványt.
    Végzettségi szint lezárása
  1. A rendkívüli helyzet idején az összes tanuló, aki elvégzi az alapiskola alsó tagozata utolsó évfolyamát, alapszintű végzettségben részesül a következő függelékkel: „A tanuló alapszintű végzettségben részesült.” 2. A rendkívüli helyzet idején az összes tanuló, aki elvégzi az alapiskola felső tagozata utolsó évfolyamát, alsó középfokú végzettségben részesül a következő függelékkel: „A tanuló alsó középfokú végzettségben részesült.” Amennyiben kilencedikes tanulót objektív okoknál fogva bukás fenyegeti (például a félévi bizonyítványban 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, vagy nem volt osztályozva), a következő tanév kezdete előtti megszabott időpontban lesz vizsgáztatva. 3. A rendkívüli helyzet idejében olyan értelmileg akadályozott tanuló, aki elvégzi az értelmileg akadályozott tanulók oktatási programja utolsó évfolyamát, alapszintű végzettségben részesül a következő függelékkel: „A tanuló alapszintű végzettségben részesült.” Ha az utolsó évfolyam tanulóját objektív okoknál fogva évismétlés fenyegeti, a következő tanév kezdete előtti megszabott időpontban lesz vizsgáztatva.
  2. Magasabb évfolyamba való lépés
  1. A rendkívüli helyzet idején egyetlen tantárgyból sem lehet „elégtelen” vagy „nem kielégítő eredményeket ért el” osztályzattal értékelni a tanulót, tehát nem lehet a tanulót évfolyamismétlésre kötelezni. 2. A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. A vizsgáztatás leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a tantestületi tanács hoz döntést.
  2. A rendkívüli helyzet idejében azok a felső tagozatos tanulók, akik az első félévben 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tehetik le a bizottsági vizsgát. Pozsony, 2020. április 6. Mgr. Branislav Gröhling, miniszter

Papírgyűjtés!

, 17:44 | Szerzõ: Kovács Erika

Még március végén szerettünk volna hagyományos iskolai papírgyűjtést szervezni. A járvány azonban mint minden más tervezett programunkat, ezt is meghiúsította. Azok a családok, akik az eddig összegyűjtött papírt még nam adták le sehova, és szeretnének iskolánknak ily módon is segíteni, most megtehetik. 2020. április 20-tól 2020. április 30-ig Jánosházán a KOW s.r.o telephelyén reggel 9,00- tól 16,00- ig leadható a felesleges papír. Kartont sajnos nem vásárolnak fel. Az átvevő helyen csak jelezni kell, hogy az összeget a jókai Gregorovits Lipót Alapiskola javára írják. Segítségüket előre is köszönjük!

Húsvéti szünet

2020-04-08, 23:21 | Szerzõ: Kovács Erika

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők! Holnaptól, 2020. április 9-től kezdődik a húsvéti szünet, amely április 14-ig, keddig tart. Az online oktatás jövő szerdán folytatódik. Mindenkinek meghitt, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Továbbra is vigyázzunk egymásra!

Beíratkozás az első osztályba

2020-04-01, 11:03 | Szerzõ: Kovács Erika

Szeretettel és tisztelettel várjuk Önöket  2020/2021-es tanév első osztályába való beíratkozásra. Kérjük, hozzák magukkal a személyazonossági igazolványukat és gyermekük születési anyakönyvi kivonatát.

Személyesen az időpont:     2020. április 17., 15.30 óra. Kérjük gyermekét ne hozza magával, és tartsuk be a higiéniai szabályokat (szájmaszk, védőkesztyű, saját toll)

Helyszín:    az iskola épülete

Amennyiben nem tudnak személyesen részt venni a beíratkozáson, elektronikus úton is megtehetik a zakladnaskolasvjm@stonline.sk oldalon. A szükséges nyomtatványok a web oldalon (nyomtatványok), www.zssvjmjelka.sk találhatók. A nyomtatványok 2020.április 30-ig beküldhetők.

Figyelem! Adó 2%

, 10:52 | Szerzõ: Kovács Erika

A határidő nem változott! 2020. április 30.

Kedves Szülők, Tisztelt Iskolabarátok!
A Gregorovits Lipót Alapiskola mellett működő Szülői Szövetség évről évre nagymértékű anyagi támogatással segíti iskolánk működését, modern iskolai eszközökkel való ellátottságát. Az ilyen jellegű támogató tevékenységhez az anyagi forrást a szülők és iskolabarátok nyújtják, melyért nagy köszönet minden támogatónak. A tavalyi év folyamán befolyt összeg azt bizonyítja, hogy a támogatóink komolyan veszik felhívásunkat. Kérjük Önöket, adójuk2%- ának felajánlásával segítsék továbbra is ezt a nemes és segítőkész munkát!
A nyomtatványok letölhetők az www.szmszsz.sk weboldalon. (nyilatkozat vagy igazolás, becsületbeli nyilatkozat)
Az Ön adójával az állam gazdálkodik, de az összeg 2%- ának sorsáról szabadon dönthet. Segítségüket köszönjük!

Értesítés!

2020-03-16, 09:41 | Szerzõ: Kovács Erika

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A kialakult helyzetre való tekintettel iskolánk vezetősége és pedagógusai online lesznek kapcsolatban a szülőkkel és a tanulókkal. Az iskola web- és Facebook oldalán jelennek meg osztályokra lebontva a feladatok a 4.-9. osztály számára, az 1.-3. osztály tananyagát az osztályfőnökök a szülőknek küldik. Kérünk mindenkit maradjon otthon, és vigyázzunk egymásra.

Következő oldal »